Allebei een advocaat of samen een mediator?

Allebei een advocaat of samen een mediator?

Allebei een advocaat of samen een mediator?

Als jij en je partner hebben besloten uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Er moet van alles worden geregeld. Hoe kun je dat het beste aanpakken? Ieder voor zich of gezamenlijk?

Overeenkomsten en verschillen
Instinctief neigen veel scheidende mensen ernaar om een advocaat in de arm te nemen. Vaak voelen ze er immers weinig voor om nog met hun toekomstige ex-partner om de tafel te gaan. Bovendien hebben ze meestal het idee dat een advocaat voor hun belangen vecht. Maar feitelijk bemiddelen ze en spreken ze namens jullie beide. Een advocaat bewerkstelligt in wezen hetzelfde als een mediator: hij of zij probeert op basis van wensen en eisen afspraken contractueel vast te leggen.

Het verschil tussen een advocaat en mediator? Dat zit met name in de kosten. Een advocaat hanteert doorgaans een hoger uurtarief. Bovendien draag je die kosten helemaal zelf, terwijl je de kosten voor een mediator deelt met je partner.

Wanneer een mediator?
In de meeste gevallen is het slim om een mediator in te schakelen. Trajecten via een mediator verlopen doorgaans sneller en de kosten deel je samen.
Wanneer er kinderen in het spel zijn, is het vrijwel altijd het beste om samen naar een mediator te gaan. Voor kinderen is een scheiding zeer belastend en emotioneel. Het brengt voor hen veel onzekerheden met zich mee. Voor de kinderen is het in zo’n situatie beter dat ze zien dat hun ouders samen in gesprek gaan dan dat de scheiding wordt ‘uitgevochten’.

Wanneer een advocaat?
Toch zijn er situaties denkbaar waarin een advocaat de voorkeur geniet boven een mediator. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstig conflict of een onveilige situatie. Ook wanneer een van beide partijen vanwege principiële redenen of geloofsovertuiging de scheiding niet wil indienen, kan een advocaat uitkomst bieden. Houd er rekening mee dat scheidingstrajecten meestal langer duren, wanneer ze via een advocaat lopen.

Geen verrassingen
Een eenduidig antwoord op de vraag of je beter een advocaat of mediator kunt inschakelen, is er dus niet. Maar wat je ook kiest: zorg ervoor dat je deskundig advies krijgt op alle mogelijke vlakken. Naast het juridische aspect is het immers ook van groot belang dat de afspraken financieel en fiscaal kunnen en mogen. Zo voorkom je dat je achteraf voor financiële verrassingen komt te staan.

Bron: RFEA
Foto gemaakt door het Communicatiemeisje