New Beginnings Kinderalimentatie

KINDERALIMENTATIE

Wanneer je uit elkaar gaat moeten jullie de kosten van de kinderen gaan verdelen. Hoe gaat dat en wat zijn de regels? Als financieel scheidingsspecialist leg ik jullie dit graag uit tijdens het scheidingstraject. Ik neem jullie stap voor stap mee door de berekening. En natuurlijk wordt dit allemaal vastgelegd in het ouderschapsplan.

Richtlijnen berekenen kinderalimentatie

In het kort: alimentatie wordt berekend op basis van de Tremanormen (die de rechtspraak ook hanteert). Dit zijn richtlijnen, jullie mogen hier zelf invulling aan geven in goed onderling overleg.  Alimentatie voor kinderen wordt gebaseerd op de financiële situatie tijdens de gezinssituatie. Het aantal kinderen, hun leeftijd en het gemiddelde netto gezinsinkomen bepalen de hoogte van de ‘kosten van de kinderen’. Hiervoor wordt een speciale tabel gebruikt. Daaruit komen gemiddelde bedragen, die voor de meeste gezinnen in Nederland gelden.

Draagkracht

Het berekende bedrag aan ‘kosten van de kinderen’ wordt dan na de scheiding door jullie beiden gedragen, naar draagkracht. Heel simpel uitgelegd is draagkracht dat wat je van je inkomen ná de scheiding kunt bijdragen aan de kosten van de kinderen.
Er wordt hierbij rekening gehouden met een vast bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven (bijstandsnorm). Ook de afgesproken zorgverdeling heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.

Meer weten? klik hier

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Bij co-ouderschap verdeel je de zorg voor de kinderen 50/50. Ieder draagt zelf de kosten van het verblijf (wonen/eten/drinken/vaste lasten zoals gas, water, licht en internet), wanneer de kinderen bij die ouder verblijven. Verder wordt er meestal gewerkt met een aparte bankrekening (kindrekening), waarvan de andere kosten van de kinderen betaald worden. Denk hierbij aan kleding, schoenen, zakgeld, kapper, verzorging, schoolkosten, sportclubs, abonnementen, cadeaus, etc.

Meer weten? Maak een afspraak, ik geef je graag meer informatie.

Kinderalimentatie wijzigen

Wanneer dingen wijzigen in de afspraken over de zorgverdeling, of wanneer het inkomen van één van jullie stijgt of daalt, of wanneer wettelijke regelingen veranderen: het kan allemaal van invloed zijn op de kinderalimentatie. Ook voor herberekening van kinderalimentatie of wijziging van een bestaand ouderschapsplan kunnen jullie bij New Beginnings terecht. Meer weten? Klik hier voor een afspraak of bel 06-22420547.