PENSIOEN

Pensioenen bij scheiding

Het klinkt vaak nog ver weg. Maar bij een scheiding is het juist goed om toch stil te staan bij het pensioen en hoe je hiermee wilt omgaan. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvang je AOW. Veel mensen hebben daarnaast via hun werk pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. In onze wet is geregeld dat dit opgebouwde ouderdomspensioen 50/50 wordt verdeeld, en wel het bedrag wat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd. Dit wordt pensioenverevening genoemd en geldt wanneer je getrouwd of geregistreerd partners bent. Voor samenwoners geldt dit niet automatisch.

Scheiden en pensioenen: mogelijkheden

Er mogen andere afspraken over deze pensioenverdeling gemaakt worden. Je kunt kiezen voor een andere verhouding en je mag afspreken dat het pensioen van de ene partner wel wordt verdeeld en van de andere niet. Je mag zelfs afzien van verevening. Ook is het mogelijk om pensioen uit te ruilen tegen ander vermogen, bijvoorbeeld het saldo van de spaarrekening of de overwaarde van het huis. Dit heeft wel fiscale gevolgen, wat tijdens het scheidingstraject uitgebreid wordt uitgelegd zodat je weet wat die gevolgen inhouden. Het is ook mogelijk om afspraken te maken om die fiscale gevolgen te neutraliseren.

Pensioen verevenen

Wanneer het pensioen verevend wordt, ontvangt de ex-echtgenoot pas diens deel van het pensioen van de ander, wanneer die ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als die ex-echtgenoot overleden is of komt te overlijden, dan komt het verevende deel weer terug bij degene die het pensioen heeft opgebouwd. Belangrijk is om de afspraken over het pensioen binnen 2 jaar na de scheiding door te geven aan het pensioenfonds/ de pensioenuitvoerder(-s). Dit zorgt ervoor dat het verevende pensioen op dat moment rechtstreeks aan jou wordt betaald, in plaats van dat je daarvoor moet aankloppen bij je ex-partner. Soms vinden mensen het geen prettig idee om ‘afhankelijk’ te zijn/blijven van de ex-partner, nog lang na de scheiding. Ook wanneer sprake is van een groot leeftijdsverschil van de ex-partners kan verevening ongewenste effecten hebben. Dan is conversie een optie.

Conversie houdt in dat het recht op pensioen voor de ex-partner wordt omgezet in een zelfstandig pensioenrecht voor die ander. Wat niet afhankelijk is van de pensioendatum van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Tijdens het scheidingstraject komt alles aan bod. De hoogte van de pensioenbedragen, de te verevenen pensioenrechten en eventueel conversie worden in beeld gebracht. Ook het nabestaandenpensioen wordt meegenomen. De gevolgen van verevening en eventueel afwijken daarvan, worden toegelicht en jullie wensen daarover besproken. Zo kunnen jullie weloverwogen keuzes maken over het pensioen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het convenant en zelfs de formulieren voor de pensioenuitvoerders worden alvast in orde gemaakt.

Maak een afspraak en bel naar: 06-22420547 of vul het formulier in. Ik kom doorgaans al binnen een dag op jullie verzoek terug. Graag tot ziens!