Het scheidingstraject van a tot z

Het scheidingstraject van a tot z

Ik hoor van iedereen dat ze er als een berg tegenop zien, dat ze geen idee hebben wat ze te wachten staat, om de scheiding te gaan regelen. Soms is er al op internet het een en ander gelezen, soms al besproken met familie, vrienden of collega’s. Het is dan gewoon spannend om met mij aan tafel te gaan zitten, want we kennen elkaar niet.

Het is niet niks om figuurlijk met “de billen bloot” te moeten, bij iemand die je nog niet kent. Vaak zijn er tranen bij zo’n eerste kennismaking, soms is één van de twee boos of teleurgesteld en is bij één van beiden een soort gelatenheid. Allemaal heel normaal.

Zo’n kennismaking is dus juist bedoeld om elkaar te leren kennen en te kijken of er een klik is tussen jullie en mij. Dat is ontzettend belangrijk, want het scheidingstraject is intensief en soms ook gewoon moeilijk. Dan is het belangrijk te weten wat je aan elkaar hebt.

Ik laat mensen hun verhaal doen en ik stel vaak wat vragen om meer duidelijkheid te krijgen. Ik vraag jullie ook of jullie zorgen hebben over bepaalde dingen. En of er al vragen zijn, die ik misschien al kan beantwoorden. Ik zal jullie uitleggen hoe het traject eruit ziet en hoe ik jullie kan begeleiden. Ook vertel ik hoe hoog de kosten zijn van het hele traject.

Deze kennismaking is vrijblijvend en de kosten zijn voor mijn rekening. Ik kom graag bij jullie thuis en dat kan overdag of ’s avonds. Jullie zijn ook welkom bij mij, even afhankelijk wat voor jullie het beste voelt.

Na de kennismaking

Mochten jullie besloten hebben om met mij, als begeleider, de scheiding in te gaan starten we het traject zo snel als jullie dat zelf willen! Jullie bepalen geheel zelf het tempo van jullie scheidingstraject.

Vóór de eerste inhoudelijke afspraak ontvangen jullie van mij een stukkenlijst met daarop, overzichtelijk op een rij, alles wat ik allemaal van jullie nodig heb om jullie situatie goed in kaart te brengen. Denk hierbij aan het huis en hypotheek, jullie inkomenssituatie, maar ook pensioen en gegevens van eventuele bedrijven die in jullie bezit zijn. Als jullie kinderen hebben, vraag ik jullie om een vragenlijst in te vullen,  ter voorbereiding op het ouderschapsplan.

Vaak hoor ik van mensen dat dit alles een flinke, maar ook confronterende klus is. Je begint nu écht aan de scheiding.

Met jullie input inventariseer ik alles en maak ik een vermogensopstelling en kijk ik naar de ingevulde vragenlijst voor het ouderschapsplan. Bij ons eerste gesprek heb ik dus jullie situatie al in beeld. Dat maakt dat ik alles kan overzien voor jullie en meteen kan inspringen op vragen of op voorhand kan aangeven waar de aandachtspunten zitten. Iets wat je zelf vaak nog niet ziet.

We spreken uiteraard samen af welke stappen in het traject eerst worden gezet en welke daarna. Iedere scheiding is anders en vraagt om maatwerk. Afhankelijk van jullie wensen starten we dus met ofwel de financiële kant van de scheiding ofwel het ouderschapsplan voor de kinderen. Soms is er rust als het voor de kinderen allemaal goed is afgesproken. En soms ontstaat er pas rust als er inzicht is of wordt gegeven in de nieuwe financiële situatie en de situatie van het huis bijvoorbeeld.

De begeleiding van jullie scheiding is dus volledig maatwerk. Soms is er slechts advies nodig over één onderwerp, bijvoorbeeld over alimentatie of over het huis. Ook dan kan ik jullie helpen want deeladvies behoort ook zeker tot mijn dienstverlening!

De eerste inhoudelijke afspraak

We spreken met elkaar af of de datums van de gesprekken vooraf ingepland worden of dat we dat per gesprek bepalen. Meestal houd ik 2 weken tussen 2 gesprekken aan, dat is voldoende tijd om voor te bereiden of dingen uit te zoeken als dat nodig is.

Aan het begin van ieder gesprek zal ik vragen hoe het met jullie gaat. Is er iets wat je wilt delen of waar je mee zit? Of zijn er dingen gebeurd of veranderd? Ik vind het belangrijk dat jullie weten dat je alles aan tafel kunt vertellen en dat je het aangeeft als je ergens mee zit. Openheid en eerlijkheid is de basis in alle gesprekken in het hele traject.

We hebben samen afgesproken waarmee we het traject beginnen. Vaak starten we het eerste ‘echte’ gesprek met het bespreken van het overzicht van jullie bezittingen en schulden (jullie vermogen). Wat hebben jullie allemaal en wie wil wat? Wil iemand in de woning blijven wonen? Of een ander huis kopen? Dan heb ik al concreet voor je berekend of dit mogelijk zal zijn. Als hypotheekadviseur weet ik daar alles van en kan ik jullie meteen helderheid geven.

De verdeling van het huis en de hypotheek wordt dus besproken en uitgelegd.

De bankrekeningen, de inboedel, de auto/motor, de caravan, maar ook de levensverzekeringen staan in die vermogensopstelling. Zijn er misschien schenkingen geweest, of erfenissen? Of is er ergens een lening voor afgesloten? Of een auto met private lease? En wanneer er een onderneming is, staat ook deze in de vermogensopstelling. De waardering van een onderneming is specialistisch werk en daar schakelen we, in onderling overleg, een deskundige voor in. Het bedrijf is een specifiek onderwerp waar in een volgend gesprek uitgebreider over zal worden gesproken.

Alle zaken komen aan bod en per onderdeel wordt besproken wat jullie ermee willen doen in het kader van de scheiding. Zo komt al vrij snel duidelijkheid over de gewenste verdeling. En wordt helder wat ieder krijgt en wat dat financieel betekent. Soms blijkt dat jullie graag nog willen nadenken over dat wat uitgelegd is.

Tijdens het volgende gesprek wordt meestal nog gesproken over deze verdeling, zeker als jullie nog hebben willen nadenken. En dan gaan we door naar de alimentatieberekening, of het ouderschapsplan.

De meeste gesprekken duren ongeveer 2 uur. En het is intensief, daarmee bedoel ik dat er veel informatie op je afkomt en dat er ook emoties bij komen kijken. Dit vergt veel energie en dat is de reden dat ik deze gesprekken het liefst overdag met jullie doe. En dat kan ook op zaterdag. 

Het volgende gesprek

Bij het tweede gesprek zijn de meeste mensen al wat meer op hun gemak, je weet al hoe het eerste gesprek ging.

Tijdens dit 2e gesprek blikken we kort terug op wat we de vorige keer hebben besproken. Zijn er beslissingen genomen over openstaande punten of willen jullie het er nu nog over hebben? dan gaan we daarmee aan de slag. De grote lijnen zijn of worden meestal duidelijk en daarom kunnen we ook al de alimentatieberekening doornemen.

Op mijn laptopscherm of op het grote scherm aan de muur (op kantoor), laat ik jullie de berekening zien in mijn alimentatiesoftware. Ik neem jullie stap-voor-stap mee in die berekening. Ik leg aan jullie uit hoe jullie gegevens van inkomens, kinderen en woonsituatie zijn ingevuld. En hoe de normen voor alimentatieberekening in elkaar zitten (tremanormen) en wat deze voor jullie situatie betekenen. De uitkomsten ervan zijn de bedragen aan kinder- en/of partneralimentatie.

Bij co-ouderschap werkt het meestal wat anders uit dan bij een traditionele zorgverdeling. Maar daarover zo meteen meer.

Ik vind het belangrijk dat jullie dit zien en uitgelegd krijgen, zodat je weet hoe het werkt. En weet dat je hiervan mag afwijken, in onderling overleg. Soms hebben ouders al ideeën over de verdeling van de kosten van de kinderen, en dan neem ik dat zeker mee in de berekening en alle uitleg.

Ik leg jullie ook uit wat je besteedbaar inkomen wordt, na de scheiding. Want dat is voor de meesten nog niet duidelijk en geeft vaak zorgen. Ik houd rekening met belastingteruggave en toeslagen, deze worden heel nauwkeurig berekend en in beeld gebracht. Zodra dit helder is ontstaat er vaak rust, omdat je weet wat je straks te besteden hebt. En misschien besef je dat je meer moet gaan werken, omdat er geld tekort zal zijn. Dat is niet leuk, maar wel realiteit.

En de gesprekken die daarop volgen

Na de eerste gesprekken is vaak in grote lijnen duidelijk wat jullie hebben afgesproken over het huis en hypotheek en de verdeling van de andere bezittingen, zoals het spaargeld, de meubels en de auto. Soms is ook de alimentatie al uitgebreid aan bod gekomen. Tijdens het volgende gesprek komt het ouderschapsplan aan bod.

Ook al eindigt je relatie en gaat je eigen leven verder, los van elkaar; jullie zijn en blijven altijd met elkaar verbonden doordat jullie ouders zijn van één of meer kinderen.

Het loslaten van je relatie en elkaar, als partners en geliefden, en je leven samen is een emotioneel proces. Dit had je niet gewild, toen jullie je leven samen begonnen. Alleen als je je relatie goed afhecht, kun je als ouders verder. En kun je je kinderen laten zien dat jullie -als gescheiden ouders- echt het beste willen voor hen.

Jullie gaan afspraken maken over het ouderschap na de scheiding en ik begeleid jullie daarbij.

Hoe komt de zorgverdeling voor de kinderen eruit te zien of kiezen jullie voor co-ouderschap? bij wie gaan de kinderen wonen? Wanneer is het wisselmoment en hoe wil je dat voor de kinderen zo goed mogelijk laten verlopen? hoe ga je om met de verdeling van de schoolvakanties en feestdagen? Denk ook aan contacten met school, gezamenlijke activiteiten, schoolkeuze, contacten met familie, verhuizen, nieuwe partners…

En de financiële afspraken over de kosten van de kinderen zijn een groot onderwerp, wat vaak samen behandeld wordt met de partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie. Bij een ‘standaard’ zorgverdeling pakken die financiële afspraken iets anders uit, dan bij co-ouderschap. Dit thema wordt ook heel zorgvuldig aangepakt en uitgebreid aan jullie uitgelegd. Als de basis goed is, voorkom je dat er gedoe over ontstaat.

Het verloop van het scheidingstraject

Het scheidingstraject is in volle gang. Al meerdere gesprekken zijn gevoerd. Van ieder gesprek maak ik een verslag voor jullie (en voor mijzelf). Je krijgt tijdens de gesprekken zoveel informatie te verwerken dat deze verslagen houvast geven, en voor mij ook. Je kunt het rustig nalezen en vragen stellen als iets niet duidelijk is. Ook worden op deze manier door jullie gemaakte afspraken tussentijds al vastgelegd.

In deze fase van het traject bespreek ik met jullie de wettelijke regeling voor de pensioenverdeling en wat dit voor jullie situatie betekent.

Het zijn in feite 2 onderwerpen: Oudedagspensioen en Partnerpensioen/nabestaandenpensioen.

Volgens de Wet Verdeling Pensioenrechten bij Scheiding wordt het oudedagspensioen -wat tijdens het huwelijk is opgebouwd- 50/50 verdeeld. Het nabestaandenpensioen (pensioen voor de partner, bij overlijden van degene die het pensioen opbouwt) wat tot de pensioendatum is opgebouwd is voor de ex-partner. Weet dat je hierover andere afspraken mag maken; een andere verdeling dan 50/50 en er mag vanaf gezien worden. Ook is conversie mogelijk.

Pensioen vertegenwoordigt vaak een flink kapitaal, wat financiële impact heeft in de toekomst. Ook al lijkt het nog ver weg, dat betekent niet dat het daarom minder belangrijk is. Ik besteed altijd ruim aandacht aan dit thema en maak inzichtelijk wat afspraken voor jullie betekenen.

Laatste -maar niet minder belangrijke- zaken te bespreken

Tijdens het scheidingstraject worden gemiddeld 5 gesprekken gevoerd, over de inhoudelijke dingen. Over jullie bezittingen en schulden, het huis en de hypotheek, de zorgverdeling voor de kinderen en het ouderschapsplan, de verdeling van de kosten in de vorm van kinderalimentatie of co-ouderschap, partneralimentatie, indien van toepassing de wensen en bedoelingen met het bedrijf, levensverzekeringen, uitleg en advies over de verdeling van pensioenen.

Ook heb ik jullie financiële situatie ná de scheiding in beeld gebracht, zodat je weet waar je aan toe bent.

Voor degene die in de woning wil blijven, heb ik berekend of dat dat financieel kan en hoe de maandlasten worden. Voor degene die verhuist, heb ik de hypotheekmogelijkheden berekend en uitgelegd. Misschien moet je op zoek naar een huurwoning, ik kijk met jullie mee.

We bespreken ook de lopende verzekeringen en wat je daarmee het beste kunt doen.

En ik leg jullie uit hoe het zit wanneer één van jullie zou overlijden, na de scheiding. Het wettelijk erfrecht bepaalt dat je kinderen je erfgenamen zijn. Wanneer je hertrouwt (of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat) dan wordt de nieuwe echtgenoot/echtgenote ook erfgenaam.

En als je nog jonge kinderen hebt, weet dan dat de andere ouder (inmiddels je ex) zeggenschap krijgt over datgene wat de kinderen van jou erven. Het wettelijk erfrecht is van toepassing, tenzij je een testament afsluit.

Wil je bepaalde dingen anders regelen voor je kinderen als je er niet meer bent, dan kun je dat dus in een testament regelen. Een testament is altijd aan te raden, omdat je daarin je wensen kunt vastleggen. Een testament is persoonlijk en gaat boven het wettelijk erfrecht. Ieder zal dit dus voor zichzelf moeten beslissen en ook voor zichzelf moeten regelen, indien gewenst.

Ik leg het jullie allemaal uit, maar ik verwijs je daarvoor toch naar een goede notaris. Want de notaris kan jullie daarover het beste advies geven.

Tot slot; vastlegging en afronding

Het einde van het scheidingstraject komt nu echt in zicht. Wanneer alle inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd en jullie hebben over alles afspraken gemaakt, dan worden deze door mij beschreven in het scheidingsconvenant. Ook het ouderschapsplan is hiervan onderdeel.
Ik vraag jullie om dit juridische document door te lezen. Indien gewenst nemen we het ook nog samen door en vervolgens gaan jullie het convenant ondertekenen, tijdens onze laatste afspraak.

Als alle stukken ondertekend zijn, draag ik het dossier over aan de advocaat.
De advocaat belt jullie op en bespreekt of dat wat in het convenant staat is, wat jullie hebben bedoeld en afgesproken, en of alles duidelijk is.
Daarna dient zij het gezamenlijke verzoek tot scheiding in bij de rechtbank. Alles gaat schriftelijk, je hoeft dus niet zelf naar de rechtbank te komen.
Als jullie kinderen hebben ouder dan 12 jaar, dan zal door de rechter een kindverklaring worden gevraagd.

De rechter spreekt de scheiding uit in een vonnis en stuurt dit naar de advocaat. Nu de scheiding is uitgesproken, moet deze nog worden ingeschreven bij de gemeente waar jullie ooit getrouwd zijn. Hiervoor vraagt de advocaat jullie eerst een akte van berusting te ondertekenen, waarmee je verklaart dat je berust in de uitspraak van de rechter.

Nadat de advocaat dit alles heeft ingediend bij de gemeente en de scheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand, is de scheiding rond.

Ons traject is hiermee afgerond. Ik bied jullie altijd een laatste gesprek aan, om na een tijdje te evalueren hoe het met jullie en de kinderen gaat. Het is niet verplicht en niet iedereen maakt hiervan gebruik, maar deze nazorg vind ik persoonlijk erg belangrijk.

Ik gun iedereen een goede scheidingsbegeleider, die alles in huis heeft om de scheiding tot een goed einde te brengen, zowel op het gebied van kennis en kunde, als persoonlijk.

Wil jij weten wat ik voor jullie kan betekenen, neem dan contact met mij op.

Ook als je vragen hebt over je scheiding of een second opinion zou willen, advies nodig hebt over je hypotheek/verdeling van het vermogen/pensioenen etc. ik sta je graag bij met raad en daad. We maken dan op korte termijn een afspraak!

Nicole van de Wouw CFP RFEA

New Beginnings

www.new-beginnings.nl

nicole@new-beginnings.nl

scheidingstraject van a tot z

Foto: het Communicatiemeisje

Even niet over scheiden…

Over inkomen en financiën
Laten we het eens hebben over wat je nú al kunt regelen, gewoon omdat het voor duidelijkheid zorgt (én om problemen te voorkomen bij een eventuele scheiding).

Al die artikelen en berichten over scheiden en wat er allemaal bij komt kijken, zijn meestal vooral interessant voor mensen die uit elkaar gaan.
En soms ook voor mensen die gewoon méér willen weten hoe het allemaal in elkaar zit bij een scheiding.

Maar dit blog is juist voor mensen die helemaal niet willen gaan scheiden.

Dit blog is misschien wel speciaal voor jou! Wil jij weten wat jij en je partner allemaal samen kunnen regelen en afspreken, zodat je weet dat het goed zit? Lees dan verder;

Als je gaat samenwonen met de liefde van je leven, dan loop je met je hoofd in de wolken en je hebt harstikke veel zin in de toekomst samen. Logisch en zo herkenbaar en ook zó ontzettend leuk!
Dan zijn de serieuze dingen helemaal niet zo leuk om aan te denken of om tijd aan te besteden.

Ook als je al getrouwd bent of al een tijdje samenwoont, kan het gebeuren dat die serieuze zaken vergeten worden.

En geloof mij, het is echt wel belangrijk om dan al na te denken over wat jij belangrijk vindt als het om geld gaat. Dus maak het bespreekbaar met je partner, ook al is het misschien een lastig onderwerp.

Iedereen heeft te maken met inkomsten, uit werk, eigen bedrijf, uitkering of pensioen. En iedereen heeft vaste lasten, zoals huur of hypotheek, verzekeringen, energie en water, telefoon, zorgverzekering, autokosten, boodschappen. En uitgaven voor kleding, sport, abonnementen, uitgaan en vakanties, noem maar op.

Breng al tijdens je relatie in beeld hoe je wilt omgaan met de betaling van de woonlasten en die andere (vaste) lasten. Wie heeft wat aan inkomen? Wie betaalt wat? Hoe verdeel je de kosten? Hoe denkt ieder hierover? Praat er samen over, maak afspraken en leg ze vast.

En wat dan als je al getrouwd bent en je hebt huwelijkse voorwaarden laten opstellen (of juist niet), of als je een samenlevingscontract hebt? Wat staat daar allemaal in, weet je dat nog?
En wat was de reden dat je bepaalde dingen hebt afgesproken en staan jullie nog steeds achter die afspraken? Of is er misschien al het één en ander veranderd, waardoor die afspraken niet meer gelden. Bespreek met elkaar hoe jullie nu omgaan met de inkomsten en uitgaven en is dat ook zoals je het toen bedoeld of gewild hebt?

En wist je dat er ongemerkt ook vorderingen kunnen ontstaan, als de één geld investeert in het bezit van de ander? Bijvoorbeeld wanneer één van jullie het huis en hypotheek op naam heeft staan, terwijl de ander met eigen geld of een schenking een verbouwing in dat huis betaalt, of een stukje aflost van de hypotheek om zo lagere maandlasten te krijgen.
Dat heet een vergoedingsrecht. Dat geld houd je in feite altijd tegoed van de ander; dus bij uit elkaar gaat zal dat geld alsnog terugbetaald moeten worden, aan degene die het heeft geïnvesteerd (ook al was diegene geen eigenaar van de woning).

Als je daar niks over afspreekt en vastlegt, dan kun je je voorstellen dat dit voor discussie kan zorgen als je ooit wél uit elkaar zou gaan. Ook als je al getrouwd bent of een tijdje samenwoont, kan het gebeuren dat dit soort zaken vergeten worden omdat het als ‘gewoon’ wordt beschouwd. Je staat er niet bij stil dat het zo’n impact kan hebben.

Dus mijn advies: Weet hoe het zit in jullie situatie. Praat erover samen en win advies in als je niet precies weet hoe het allemaal zit en wat je zou kunnen doen.

Je bent bij mij van harte welkom, ook als je niet gaat scheiden!
Ik kijk graag met jullie mee en leg het jullie allemaal uit, zodat je weet dat het goed zit. En als je dan ooit uit elkaar zou gaan, dan weet je dat je toen bewust en goed doordacht samen afspraken hebt gemaakt waar je op kunt terugvallen. Dat is een geruststellend idee!

Foto gemaakt door: het Communicatiemeisje

Allebei een advocaat of samen een mediator?

Allebei een advocaat of samen een mediator?

Als jij en je partner hebben besloten uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Er moet van alles worden geregeld. Hoe kun je dat het beste aanpakken? Ieder voor zich of gezamenlijk?

Overeenkomsten en verschillen
Instinctief neigen veel scheidende mensen ernaar om een advocaat in de arm te nemen. Vaak voelen ze er immers weinig voor om nog met hun toekomstige ex-partner om de tafel te gaan. Bovendien hebben ze meestal het idee dat een advocaat voor hun belangen vecht. Maar feitelijk bemiddelen ze en spreken ze namens jullie beide. Een advocaat bewerkstelligt in wezen hetzelfde als een mediator: hij of zij probeert op basis van wensen en eisen afspraken contractueel vast te leggen.

Het verschil tussen een advocaat en mediator? Dat zit met name in de kosten. Een advocaat hanteert doorgaans een hoger uurtarief. Bovendien draag je die kosten helemaal zelf, terwijl je de kosten voor een mediator deelt met je partner.

Wanneer een mediator?
In de meeste gevallen is het slim om een mediator in te schakelen. Trajecten via een mediator verlopen doorgaans sneller en de kosten deel je samen.
Wanneer er kinderen in het spel zijn, is het vrijwel altijd het beste om samen naar een mediator te gaan. Voor kinderen is een scheiding zeer belastend en emotioneel. Het brengt voor hen veel onzekerheden met zich mee. Voor de kinderen is het in zo’n situatie beter dat ze zien dat hun ouders samen in gesprek gaan dan dat de scheiding wordt ‘uitgevochten’.

Wanneer een advocaat?
Toch zijn er situaties denkbaar waarin een advocaat de voorkeur geniet boven een mediator. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstig conflict of een onveilige situatie. Ook wanneer een van beide partijen vanwege principiële redenen of geloofsovertuiging de scheiding niet wil indienen, kan een advocaat uitkomst bieden. Houd er rekening mee dat scheidingstrajecten meestal langer duren, wanneer ze via een advocaat lopen.

Geen verrassingen
Een eenduidig antwoord op de vraag of je beter een advocaat of mediator kunt inschakelen, is er dus niet. Maar wat je ook kiest: zorg ervoor dat je deskundig advies krijgt op alle mogelijke vlakken. Naast het juridische aspect is het immers ook van groot belang dat de afspraken financieel en fiscaal kunnen en mogen. Zo voorkom je dat je achteraf voor financiële verrassingen komt te staan.

 

Bron: RFEA
Foto gemaakt door het Communicatiemeisje

Prachtige foto’s

Ik houd van de natuur, wie niet? zou ik bijna zeggen 😉
Op mijn website deel ik foto’s van de natuur, van vlakbij huis tot iets verder weg. De beelden zijn allemaal in Nederland gemaakt, er is buiten zoveel moois te zien.

Ik hoop allereerst, dat jullie als bezoekers van mijn website de informatie vinden die je zoekt. Ga je scheiden dan is het fijn om relevante informatie te vinden die je nodig hebt. Ook als je gescheiden bent, zit je soms met vragen of loop je ergens tegenaan. Bel gerust of neem contact op, ik help je graag!
Bij het lezen op mijn pagina kom je dus allerlei foto’s tegen van verschillende plekjes in Brabant, ik hoop dat je ze mooi vindt.

Ik in ieder geval wel en hiervoor mijn speciale dank aan fotografe Petra van Wijk, goede vriendin van mijn ouders. Zij maakt geweldige foto’s, het hele jaar door. En ik vind het super dat ik haar foto’s mag gebruiken.

Ik vind het leuk om foto’s op mijn website te plaatsen van het seizoen, zodat afwisselend alle seizoenen voorbij komen.
Graag nodig ik je uit om vanaf 21 december a.s. te kijken naar de nieuwe winterfoto’s op de pagina’s van mijn website.

Natuurfoto’s: Petra van Wijk
Portretfoto’s: het Communicatiemeisje

Scheiden in Coronatijd

Begin 2020 kregen we met zijn allen te maken met iets wat we nog nooit hadden meegemaakt. Het Coronavirus kreeg vat op de wereld en ons ‘gewone leven’ veranderde.
Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is het dagelijkse leven nog steeds niet terug naar normaal. Lastige tijden, waarin we aangewezen waren (en zijn) op onszelf en ons sociale leven kwam noodgedwongen op een laag pitje te staan.
Het advies was en is thuis werken, thuisblijven om minder onderlinge contacten te hebben. En de kinderen die thuis onderwijs moesten krijgen en alle andere beperkingen waar we noodgedwongen mee te maken kregen, kunnen van invloed zijn geweest op je relatie en zijn dat misschien nog steeds.

Voor sommige stellen is de afgelopen tijd een eyeopener geweest; om hun relatie nieuw leven in te blazen of juist om er de stekker uit te trekken. Als je relatie al niet lekker liep, dan gaf de coronastress misschien het laatste zetje om de relatie toch te beëindigen. Veel koppels hebben dit uitgesteld, vanwege financiële onzekerheid en de woningmarkt die op slot zit. Het onvermijdelijke volgt alsnog, als de relatie echt niet meer te redden valt…

Het is logisch dat er twijfels zijn, als je in een financieel onzekere positie zit. Misschien ben je bang je baan te verliezen, omdat het slecht gaat met het bedrijf waar je werkt. Of werk je in één van de sectoren die het nog steeds moeilijk hebben, zoals bijvoorbeeld de evenementenbranche, horeca of toerisme.

En wat te denken van de woningmarkt?
Kun je na de scheiding wel een ander huis vinden? Sociale huurwoningen zijn amper beschikbaar, de huren zijn hoog, de huizenprijzen rijzen de pan uit. Hoe kun je ooit een ander huis kopen, met deze prijzen?

Dan is het begrijpelijk dat je niet zomaar besluit om uit elkaar te gaan. De beslissing om te gaan scheiden neem je sowieso niet zomaar. Ik hoor vaak dat er al langere tijd over nagedacht wordt, door de ene of de andere partner en soms is er al samen over gesproken. En dan zijn er nog de onzekerheden over de financiën, wonen, de kinderen…

En hoe gaat dat nu, een scheidingstraject in coronatijd?
Kunnen er eigenlijk wel scheidingsgesprekken plaatsvinden, nu Corona nog steeds heerst? Zeker wel, ook in deze tijd spreek ik met mensen af aan tafel. Maar als jullie voorkeur hebben voor videobellen bijvoorbeeld via Teams of Zoom, dan kan dat natuurlijk.

Dus scheiden in Coronatijd is niet anders dan voorheen. Dat er wellicht meer onzekerheden zijn, dat begrijp ik zeker.

Hoe zou het voor je zijn als je inzicht hebt in je mogelijkheden?
Wat zou het voor je betekenen als je inzicht krijgt in je financiële situatie na de scheiding; wat je inkomen wordt en hoe het allemaal geregeld kan worden voor de kinderen?.

Als je weet wat wél kan, kun je een start maken met een nieuw begin.
Dan weet je of je in je huis kunt blijven wonen of kun je gericht op zoek naar andere woonruimte.

En samen met mij, kunnen jullie afspraken maken over de nabije toekomst, over het wonen en financiële zaken. Zodat je ook voor de korte termijn rust creëert voor jezelf, je partner en je kinderen.
Van daaruit volgt de volgende stap en kunnen jullie de afspraken voor de toekomst invullen en zo toewerken naar de afronding van jullie scheiding.

Foto: Petra van Wijk

Tips en adviezen voor gescheiden ouders

Aan alle gescheiden ouders of ouders in scheiding,

Het is een ongewone tijd voor ons allemaal, wat voor veel onzekerheden kan zorgen.
Daarom wil ik graag met jullie onderstaand bericht delen, van Marsha Pinedo (Villa Pinedo).

Ik hoop dat je er iets aan hebt; neem gerust een kijkje.

Heb je zelf vragen over je scheiding, of wil je meer weten?
Bekijk mijn website www.new-beginnings.nl of neem gerust contact met mij op.

Met hartelijke groet, Nicole
New-Beginnings

————————————

Lieve ouders,

Wat een roerige tijden, met veel nieuwe uitdagingen. Voor ons allemaal.
Waarschijnlijk kan je als gescheiden ouder de komende weken best wat tips en adviezen gebruiken.
Veel ouders zijn meer dan ooit op hun mede-ouder aangewezen, er moet intensiever dan anders
worden samengewerkt tussen gescheiden ouders. Kinderen zijn in ieder geval de komende 3 weken
hele dagen thuis. Deze situatie vraagt veel van onze flexibiliteit.
Ik heb een aantal tips voor jou verzameld om deze tijd iets makkelijker door te komen:

1. Zie je ex-partner als de ouder van jouw kind. Parkeer jouw woede en irritatie. Richt je op
samenwerken de komende weken. Jullie hebben elkaar nodig om jullie kind en jullie zelf de komende
3 weken zo min mogelijk stress te laten ervaren.
2. Wees mild naar jezelf, zo aardig mogelijk voor jezelf. Wanneer je milder naar jezelf bent,
wanneer je bijvoorbeeld je geduld wat vaker verliest de komende weken, zal je ook milder op je kind
en mede-ouder reageren. Hoe relaxter je bent, hoe beter voor iedereen.
3. Vraag om hulp. In deze tijd kunnen we juist leren om hulp te vragen. #durftevragen Juist nu! Je
omgeving wil vast helpen en als je vraagt wat je nodig hebt, kunnen zij geven wat je nodig hebt.
4. Een Online-Buddy voor je kind. Laat je kind (vanaf 10 jaar) weten dat hij/zij zich kan aanmelden
voor een online-Buddy. Ook kan je kind steun vragen op ons forum.

Ook ben je van harte welkom op ons forum voor ouders waar je tips kan vragen aan onze vrijwilligers,
allemaal ervaringsdeskundigen tussen 18 en 26 jaar.

Warme groet,
Marsha Pinedo

————————————

Financieel onderlegde scheidingsbegeleider

Kies voor een financieel onderlegde scheidingsbegeleider; je kunt je scheiding maar één keer goed doen !

Het is geen geheim: het aantal scheidingen ligt na de zomervakantie en na de Kerst, aan het begin van het jaar hoger dan normaal. Dat is niet zo gek, want spanningen komen nu eenmaal meer aan het licht als je langer dan normaal op elkaars lip zit. En tijdens vakantie en feestdagen zien partners elkaar vaak aan één stuk door. Er zijn nogal wat adviseurs die zich begeven op het vlak van echtscheidingsbegeleiding. Traditioneel is daar de advocaat, steeds meer zie je mediators hierbij een rol spelen. Ook financieel planners begeleiden bij echtscheidingen.

Emoties spelen een grote rol
Er spelen veel zaken rondom een echtscheiding. Allereerst is er het emotionele traject van de echtscheiding. De oplopende spanningen tot de scheidingsmelding en de periode erna. Veel deskundigen komen hier met goede raad: een duidelijke scheidingsmelding in een rustige omgeving, geen verwijten over en weer en zo veel mogelijk gezamenlijk tot goede afspraken komen. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Grofweg regelt u de volgende zaken:

  • wie krijgt wat mee uit de gezamenlijke boedel;
  • wat moet er met de eigen woning gebeuren, wie gaat waar wonen;
  • wat wordt er afgesproken omtrent de kinderen;
  • krijgt de ene partner van de ander alimentatie;
  • hoeveel alimentatie krijgen de kinderen;
  • wat moet er geregeld worden ten aanzien van het pensioen?

Wonen
Het zijn hele praktische juridische en financiële vragen. Om een goede regeling af te spreken over de woning, is het eerst noodzakelijk om te weten hoe het gesteld is met de waarde van de woning, de hypotheek, de woonlasten en de inkomens van beide partners. Wie van beiden kan het zich financieel veroorloven om in de woning te blijven wonen, of moeten ze allebei verhuizen? Is er een slimme regeling te verzinnen die voor beiden goed uitpakt?

Alimentatie
Nog een financiële vraag: heeft een van beiden recht op partneralimentatie? En zo ja, hoeveel zou dat moeten zijn? Kan de andere partner dan nog in zijn of haar levensonderhoud voorzien? En, is ook hier iets slims voor te bedenken?

Pensioen
En dan het pensioen. Wettelijk hebt u het recht tot pensioenverevening. U krijgt beiden recht op een deel van het pensioen van de ander. Er zijn veel soorten pensioenregelingen en u hebt misschien verschillende werkgevers gehad. U kunt ook een zelfstandig recht op pensioen bedingen. En niet vergeten: het nabestaandenpensioen.

Een gecertificeerd Financieel planner geeft u deskundig advies!
De woning, de alimentatie, het pensioen, het zijn allemaal financiële vraagstukken die een scheidingsspecialist als een register financieel echtscheidingsadviseur prima met u kan doornemen. En een advies over kan geven. Scheiden kunt u beter niet alleen doen, gebruik deskundig advies en deskundige begeleiding.

Bron: https://ffp.nl/nieuwsbericht/vakantie-voorbij-scheiden-maar