SAMENLEVINGSCONTRACT

Veel stellen wonen samen zonder daarover officiële afspraken te hebben vastgelegd. Wist je dat in de wet niets standaard is geregeld voor samenwoners? Daarom is het goed om de afspraken die je samen maakt, vast te laten leggen in een samenlevingscontract. Dat zorgt voor duidelijkheid, zeker wanneer jullie uit elkaar gaan na samenwonen.

Samenwonen en uit elkaar gaan

Woon je samen en hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Het beëindigen van samenwonen lijkt misschien eenvoudiger dan scheiden wanneer je getrouwd bent. Soms is dat zo, maar er zijn ook veel samenwoners die samen eigenaar zijn van een woning en samen de hypotheek hebben afgesloten. Of samen kinderen of een bedrijf hebben en ga zo maar door. Ook voor scheidende samenwoners wordt een vermogensopstelling gemaakt. Bij samenwoners die scheiden is geen sprake van een wettelijke gemeenschap van goederen. Zoals gezegd kan er wel sprake zijn van een eenvoudige gemeenschap van goederen. De afspraken in het samenlevingscontract worden beoordeeld en aan jullie uitgelegd.
Ook hier is het mogelijk om bij scheiding af te wijken van de afspraken in het samenlevingscontract.

Samenlevingscontract ontbinden

Een samenlevingsovereenkomst kan zonder tussenkomst van een rechter worden ontbonden. Er moeten veel dingen worden geregeld en afspraken worden gemaakt. En ook bij samenwoners is het raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een convenant.
Je hebt als samenwoners niet automatisch recht op partneralimentatie, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Je mag hierover wel afspraken maken. Als dat correct wordt vastgelegd dan gelden daarvoor in feite dezelfde fiscale spelregels als bij ex-gehuwden.

Pensioenen verdelen

Wat betreft het oudedagspensioen is het verstandig om de afspraken hierover vast te leggen in een convenant. Waar het voor ex-gehuwden na de scheiding voor de pensioenen allemaal wettelijk geregeld is, geldt dit voor ex-samenwoners niet. Als je hierover afspraken wil maken, dan kan dat in het scheidingsconvenant.

Officieel uit elkaar

Ex-samenwoners kunnen het convenant door een notaris in een akte laten vastleggen. Zo ontstaat een executoriale titel, waardoor de gemaakte afspraken rechtens afdwingbaar worden. Dit betekent dat je niet naar een rechtbank hoeft, als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Als scheidingsbegeleider bepaal ik samen met jullie wat er nodig is om de scheiding goed te regelen. Je behoudt zelf de regie en je blijft verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Alles onder professionele begeleiding en met de juiste input van mij als mediator en echtscheidingsspecialist.

Meer weten? Klik hier