New Beginnings Scheiden en woning

SCHEIDEN EN WONING

Wat gebeurt er met jullie woning bij scheiding? Nu jullie uit elkaar gaan moet worden besloten wat jullie met het huis na scheiding gaan doen. Wie blijft in het huis wonen na de scheiding? Of kiezen jullie ervoor om het huis te verkopen? Hebben jullie misschien een huurhuis? Er komt nu veel op je af en het geeft rust als er duidelijkheid komt over de woonsituatie.

Eigen woning en scheiden

Als jullie samen eigenaar van de woning zijn en één van jullie beiden wil in de woning blijven wonen, dan moet bekeken worden of het financieel haalbaar is. Tegelijkertijd wordt de overwaarde of onderwaarde van de woning bepaald. Hiervoor moet eerst de marktwaarde van de woning worden vastgesteld. Dit kan door middel van een waardebepaling. Of je laat het huis taxeren door een makelaar die je samen kiest. Je kunt ook in onderling overleg de waarde van het huis afspreken.

Bepalen van de uitkoopsom

De (eventuele) openstaande hypotheekschuld wordt van de afgesproken woningwaarde afgetrokken. Zo wordt duidelijk hoeveel overwaarde (of onderwaarde) de woning heeft.

Meestal heeft ieder recht op de helft van de eventuele overwaarde. Als de eigendomsverhouding anders is, bijvoorbeeld op grond van huwelijkse voorwaarden of onderlinge afspraken bij samenwoners, dan kan het zijn dat de overwaarde anders verdeeld moet worden. Degene die in het huis blijft wonen, moet de vertrekkende partij het bedrag vergoeden waar hij of zij recht op heeft. Dit wordt de uitkoopsom genoemd. Wanneer de ander daarvoor niet voldoende spaargeld heeft, dan kan hiervoor een hypotheek worden afgesloten. Ook zal de bestaande hypotheek aangepast moeten worden aan de geldende fiscale regels. Lees hier meer over scheiding en hypotheek.

Woonlasten

Verder is het belangrijk om afspraken te maken over de hypotheeklasten en kosten van de woning tijdens en na de scheiding, zolang de woning nog van jullie beiden is. Deze afspraken moeten goed worden vastgelegd, ook om fiscale problemen te voorkomen.

Eigendomsoverdracht en akte van verdeling

Uiteindelijk moet je voor de eigendomsoverdracht en de nieuwe hypotheekakte naar de notaris. De notaris zal in een ‘akte van verdeling’ de eigendomsoverdracht beschrijven en daarbij ook de afspraken over de uitkoopsom en hypotheek.

Scheiden en huis verkopen

Spreken jullie af dat het huis wordt verkocht? Dan schakelen jullie daarvoor waarschijnlijk een makelaar in, die je bij voorkeur samen uitkiest. Vergeet niet om afspraken te maken over de dingen die erbij komen kijken als je je huis gaat verkopen. Ook de minimale verkoopprijs en onderhandelingsruimte moet worden bepaald. Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met jullie toekomstige woonsituaties en op welke termijn jullie huis kan worden verkocht. Belangrijk is om goed te kijken en vast te leggen hoe de verdeling bij een scheiding financieel uitpakt voor jullie. Deze afspraken beschrijf ik voor jullie in het scheidingsconvenant.

Huurwoning

Als jullie samen in een huurwoning wonen, dan zijn jullie waarschijnlijk elkaars medehuurder. Als één van jullie in de huurwoning wil blijven wonen, dan moet aan de verhuurder verzocht worden om het huurcontract op de naam van de ander te zetten. Ook hier geldt dat je afspraken moet maken over de betaling van de woonlasten, tijdens en na de scheiding. Zolang het huurcontract nog op beider namen staat, zijn jullie allebei verantwoordelijk voor de betaling van de huur.

Meer weten? Klik hier voor het maken van een afspraak of een terugbelverzoek.