GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Gemeenschap van goederen

Zijn jullie vóór 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen afspraken gemaakt over huwelijkse voorwaarden? Dan is er automatisch sprake van een wettelijke gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat alles wat je had voor je ging trouwen, voor de helft van de ander is geworden. Zowel de bezittingen als de schulden. Erfenissen en schenkingen vallen ook onder de gedeelde goederen, tenzij door de schenker of degene van wie je hebt geërfd schriftelijk is vastgelegd dat dit buiten een wettelijke gemeenschap van goederen blijft. Dit is vermeld in een schenkingsakte of testament. Ook een eigen bedrijf valt automatisch in de gemeenschap van goederen, zoals een BV, VOF, eenmanszaak of aandeel in de maatschap.

Wet Beperking gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is de Wet Beperking gemeenschap van goederen ingegaan. Dit houdt in dat alles wat je had vóór het huwelijk, aan bezittingen en schulden, van jou blijft. Ontvangen schenkingen en erfenissen die voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of ontstaan, blijven van degene die het gekregen heeft. Tenzij door de schenker of degene van wie geërfd is, is vastgelegd dat de huwelijkspartner ook een deel krijgt.

Heb je een eigen bedrijf dat al bestond vóór de huwelijksdatum? Dan blijft deze privé. Alles wat jullie tijdens het huwelijk verkrijgen of aangaan, wordt wel gemeenschappelijk vermogen. Ieder voor de helft.

Van jou of van mij?

Wanneer je samen al eigenaar bent van iets, bijvoorbeeld een eigen woning, in een afwijkende eigendomsverhouding van bijvoorbeeld 20%/80%, dan wordt dit gezamenlijk eigendom automatisch in gelijke delen (50/50) verdeeld. Ook na 1 januari 2018 is het nog mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen met elkaar te trouwen. Dit moet je dan vastleggen in de huwelijkse voorwaarden. Wanneer je gaat scheiden in gemeenschap van goederen, worden al jullie bezittingen en schulden 50/50 gedeeld.

Op de pagina Scheidingstraject leg ik uitgebreid uit wat scheiden met een mediator inhoudt. Ik maak een overzicht van al jullie bezittingen en schulden. Aan de hand van deze vermogensopstelling wordt berekend wat de waarde is van de gemeenschap van goederen. Jullie hebben allebei recht op de helft van die waarde. Hierop kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld wanneer één van beiden een schenking of erfenis met uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Wanneer zo’n schenking gebruikt is om de hypotheek mee af te lossen of voor een verbouwing van het huis, dan heeft dit vergaande gevolgen. Dit wordt allemaal uitgelegd en berekend, zodat jullie precies weten hoe het zit.

Meer weten? Neem contact met ons op.