HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Huwelijkse voorwaarden

Wie niet in gemeenschap van goederen wil trouwen, moet hierover andere afspraken maken.
Als jullie afspraken willen maken over jullie bezittingen en schulden, inkomen, bedrijf, pensioenen, scheiding en alimentatie, of andere zaken, dan laat je bij de notaris huwelijkse voorwaarden opstellen. Hierin wordt vastgelegd wat jullie afspreken over al die onderwerpen: vóór en tijdens jullie huwelijk en bij scheiding. De huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een officiële akte, die wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Bij scheiden worden die afspraken uit die officiële akte gebruikt als leidraad. Jullie hebben immers destijds goed nagedacht over hoe je bepaalde dingen wil regelen en hoe je de bezittingen en schulden wil verdelen bij een scheiding.

Vermogensopstelling

De huwelijkse voorwaarden vraag ik bij jullie op en aan de hand daarvan wordt de vermogensopstelling ingevuld. Zo krijgen jullie een helder beeld wat van wie is, wie waar recht op heeft en wat nog samen verdeeld of verrekend moet worden. Vaak zijn de afspraken ‘een beetje vergeten’, waardoor de beide vermogens en de bezittingen toch met elkaar vermengd zijn geraakt.

In veel gevallen is er toch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, waarin bijvoorbeeld het huis en de hypotheek zitten en gezamenlijke bankrekeningen. Ook staat in de huwelijkse voorwaarden vaak dat beide inkomens en hetgeen daarvan overblijft, verrekend moet worden. Zodat ieder -al dan niet- gelijk deelt in wat er overblijft van het gezamenlijke inkomen. Dat heet een verrekenbeding. Soms is er sprake van volledig uitgesloten privévermogens, die op geen enkele manier vermengd zijn.

Huwelijkse voorwaarden – afwijken van de afspraken

Wist je dat je bij de scheiding mag afwijken van wat er ooit is vastgelegd in de afspraken? Een scheiding met huwelijkse voorwaarden verdient daarom de juiste aandacht en expertise. Zodat je zeker weet dat ieder krijgt waar hij of zij recht op heeft. Heb je vragen over je huwelijkse voorwaarden of wil je weten wat een scheiding voor jullie betekent? Neem contact op, klik hier