New Beginnings Schulden

SCHULDEN

Schulden

Veel mensen hebben één of meerdere leningen. Een doorlopend krediet of persoonlijke lening voor een verbouwing, voor een auto, meubels of andere grote uitgaven. Een auto leasecontract of een studielening, een creditcard, zelfs een krediet op je betaalrekening is een schuld. Ook een hypotheek (hypothecaire lening) voor je huis valt hieronder.
Maar hoe zit dat eigenlijk met deze schulden als je gaat scheiden?

Scheiden met schulden

Het huwelijksvermogensrecht is hier van belang: ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden? Ben je voor of na 01-01-2018 getrouwd? Ben je samenwonend, maar samen een schuld aangegaan?

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, geldt dat schulden altijd van jullie samen zijn, ook al staat het leencontract op naam van één van beiden. Hierop kunnen uitzonderingen zijn, maar dat gaat voor nu te ver om dat toe te lichten.

Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken gemaakt zijn over de aansprakelijkheid en draagplicht van schulden.

Bij samenwoners blijven de vermogens van beide partners gescheiden, maar kan er wel een (eenvoudige) gemeenschap van goederen zijn. Het is mogelijk dat in een samenlevingscontract afspraken zijn vastgelegd over bestaande schulden, nieuwe schulden, aflossing daarvan enzovoort.

Aansprakelijkheid voor schulden bij een scheiding

Waarvoor is de lening destijds aangegaan? Was dat voor de normale gang van de huishouding, dan zijn beide partners altijd hoofdelijk aansprakelijk. Tenzij daarover in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken gemaakt zijn. Dit betekent dat de schuldeiser (= de bank waarvan het geld geleend is) bij ieder het geld kan verhalen, als je je niet houdt aan de betaalverplichtingen.

Draagplicht van de schuld

Wie hoort de lasten van de lening te dragen? Wie moet die schuld voor zijn/haar rekening nemen? Maar wie draagt de lasten of heeft de lasten betaald ván die schuld? Het kan zijn dat de ene partner meebetaald heeft aan de schuld van de ander. Zo ontstaan vergoedingsrechten, die bij een scheiding aan bod horen te komen.

Schuld op beide namen

Overigens zullen banken of geldverstrekkers meestal beide partners op het leencontract willen zetten als geldnemers/contractanten. Zo kunnen die banken altijd jullie beiden aansprakelijk houden en de schuld op jullie allebei kunnen verhalen als de verplichtingen niet nagekomen worden. Dat is bij een scheiding ook een belangrijk punt.

Want je moet afspreken wat je met die schuld of leningen gaat doen, voor, tijdens of na de scheiding. Gaan jullie die schulden delen of verrekenen met ander vermogen? Of is dat niet mogelijk en blijft de lening op beide namen staan? Bij verdeling van de schuld zal aan de bank of geldverstrekker gevraagd worden of dat kan en of de bank daaraan wil meewerken.

Kan ieder de helft (of andere verdeelsleutel, of de gehele lening) dragen op diens inkomen, dan kan het leencontract worden gewijzigd. Als de lening wordt toebedeeld aan één van beiden, dan kan aan de bank worden gevraagd om het leencontract op diens naam te zetten en de ander van diens verplichtingen te ontslaan. Dat wordt ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd.

Overname van de schuld

De reden voor overname van de schuld door één van beiden, is meestal omdat bijvoorbeeld ook de auto of de caravan aan hem/haar wordt toegedeeld. Het is dan eerlijk dat de daarvoor afgesloten lening ook aan die partij wordt toegedeeld. Maar wat als de bank niet wil meewerken aan een wijziging van het contract? Dan blijven beide ex-partners als contractant op dat leencontract staan. Dan is het des te belangrijker om samen goede afspraken te maken en vast te leggen in het convenant.

Bij New Beginnings wordt ook aan het onderwerp Schulden zorgvuldig aandacht besteed. Ben je benieuwd wat dit in jouw situatie betekent? Neem contact met ons op, of bel 06-22420547.