Financieel onderlegde scheidingsbegeleider

Kies voor een financieel onderlegde scheidingsbegeleider; je kunt je scheiding maar één keer goed doen !

Het is geen geheim: het aantal scheidingen ligt na de zomervakantie en na de Kerst, aan het begin van het jaar hoger dan normaal. Dat is niet zo gek, want spanningen komen nu eenmaal meer aan het licht als je langer dan normaal op elkaars lip zit. En tijdens vakantie en feestdagen zien partners elkaar vaak aan één stuk door. Er zijn nogal wat adviseurs die zich begeven op het vlak van echtscheidingsbegeleiding. Traditioneel is daar de advocaat, steeds meer zie je mediators hierbij een rol spelen. Ook financieel planners begeleiden bij echtscheidingen.

Emoties spelen een grote rol
Er spelen veel zaken rondom een echtscheiding. Allereerst is er het emotionele traject van de echtscheiding. De oplopende spanningen tot de scheidingsmelding en de periode erna. Veel deskundigen komen hier met goede raad: een duidelijke scheidingsmelding in een rustige omgeving, geen verwijten over en weer en zo veel mogelijk gezamenlijk tot goede afspraken komen. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Grofweg regelt u de volgende zaken:

  • wie krijgt wat mee uit de gezamenlijke boedel;
  • wat moet er met de eigen woning gebeuren, wie gaat waar wonen;
  • wat wordt er afgesproken omtrent de kinderen;
  • krijgt de ene partner van de ander alimentatie;
  • hoeveel alimentatie krijgen de kinderen;
  • wat moet er geregeld worden ten aanzien van het pensioen?

Wonen
Het zijn hele praktische juridische en financiële vragen. Om een goede regeling af te spreken over de woning, is het eerst noodzakelijk om te weten hoe het gesteld is met de waarde van de woning, de hypotheek, de woonlasten en de inkomens van beide partners. Wie van beiden kan het zich financieel veroorloven om in de woning te blijven wonen, of moeten ze allebei verhuizen? Is er een slimme regeling te verzinnen die voor beiden goed uitpakt?

Alimentatie
Nog een financiële vraag: heeft een van beiden recht op partneralimentatie? En zo ja, hoeveel zou dat moeten zijn? Kan de andere partner dan nog in zijn of haar levensonderhoud voorzien? En, is ook hier iets slims voor te bedenken?

Pensioen
En dan het pensioen. Wettelijk hebt u het recht tot pensioenverevening. U krijgt beiden recht op een deel van het pensioen van de ander. Er zijn veel soorten pensioenregelingen en u hebt misschien verschillende werkgevers gehad. U kunt ook een zelfstandig recht op pensioen bedingen. En niet vergeten: het nabestaandenpensioen.

Een gecertificeerd Financieel planner geeft u deskundig advies!
De woning, de alimentatie, het pensioen, het zijn allemaal financiële vraagstukken die een scheidingsspecialist als een register financieel echtscheidingsadviseur prima met u kan doornemen. En een advies over kan geven. Scheiden kunt u beter niet alleen doen, gebruik deskundig advies en deskundige begeleiding.

Bron: https://ffp.nl/nieuwsbericht/vakantie-voorbij-scheiden-maar