GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Geregistreerd partnerschap

In Nederland is het mogelijk om een relatie officieel te maken door een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dan ben je dus geregistreerd partners. Dat is wat anders dan fiscaal partners. Je kunt geregistreerd partners zijn in gemeenschap van goederen (partnerschap aangegaan vóór 01-01-2018), of in beperkte gemeenschap van goederen (aangegaan na 01-01-2018). Of je kunt partnerschapsvoorwaarden hebben opgesteld bij de notaris. Vermogensrechtelijk komt dit op hetzelfde neer als wat beschreven is bij gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden.

Overeenkomsten en verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kennen veel overeenkomsten, zoals:

  • Het is allebei wettelijk geregeld.
  • Voor allebei wordt een akte opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Je mag elkaars achternaam gebruiken.
  • Je wordt familie van elkaar en daarmee elkaars erfgenaam.
  • Je krijgt een onderhoudsplicht naar elkaar en je moet gezamenlijk de kosten van jullie huishouden betalen.

Het verschil tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap:

  • Als je gaat trouwen, geef je elkaar het ja-woord en bij een geregistreerd partnerschap niet.
  • Een geregistreerd partnerschap kan omgezet worden in een huwelijk. Andersom niet.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet altijd erkend, of er gelden andere regels.
  • Een geregistreerd partnerschap kan beëindigd worden zonder tussenkomst van een rechter. Dit is alleen mogelijk als jullie het samen eens zijn én wanneer jullie geen minderjarige kinderen hebben.

Beëindigen geregistreerd partnerschap

Als jullie wel minderjarige kinderen hebben en samen het verzoek doen om het partnerschap te beëindigen, dan heb je daarbij wel een advocaat nodig. Je legt ook schriftelijk vast in een convenant wat je afspreekt over de verdeling van de spullen, de woning en hypotheek, de alimentatiepensioen enzovoorts. Vervolgens zal de advocaat het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. En na uitspraak door de rechter geeft de advocaat aan de burgerlijke stand door dat jullie geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap blijft de onderhoudsplicht tegenover elkaar van toepassing. Er kan dus sprake zijn van partneralimentatie. Ook blijft het recht op verdeling van pensioenen. Of je getrouwd bent of geregistreerd partners, wanneer jullie samen kinderen hebben, dan blijf je allebei verantwoordelijk als ouders. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die uit elkaar gaan met kinderen jonger dan 18 jaar. Dus ook als je een geregistreerd partnerschap hebt.

Meer weten over scheiden met een geregistreerd partnerschap? Klik hier