New Beginnings Partneralimentatie

PARTNERALIMENTATIE

Partneralimentatie

Wanneer je gaat scheiden vraag je je misschien af of jij, of je ex-partner, partneralimentatie moet betalen. Het woord alimentatie zorgt vaak voor onrust. Hoe zit het nu precies met scheiden en alimentatie? Hieronder leg ik beknopt uit hoe het zit.

Partneralimentatie: betalen of ontvangen

Als je trouwt of geregistreerd partners wordt, ben je verplicht om elkaar het nodige te verschaffen. Zo staat dat beschreven in ons burgerlijk wetboek. Daarmee wordt bedoeld dat je verplicht bent allebei bij te dragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, dus voor de uitgaven van onder andere wonen en boodschappen. Ook de kosten voor de verzorging van de kinderen, horen de ouders samen te dragen uit het gezamenlijk inkomen en vermogen. Samenwoners maken hierover meestal onderling afspraken. Over het algemeen wordt dit als onderdeel in het samenlevingscontract vastgelegd.

Berekening alimentatie

Bij een scheiding ontstaat mogelijk een financiële onderhoudsplicht voor de ex-partner.
Daarvan is alleen sprake als één van beide partners zelf niet of niet voldoende voor eigen inkomen kan zorgen. We bekijken daarom of er behoefte is aan een financiële onderhoudsbijdrage ná de scheiding. Vaak is er een verschil tussen de inkomens van beiden. Bij de berekening van alimentatie is de welstand tijdens de relatie de basis, gebaseerd op het gezamenlijk netto-inkomen van jullie beiden. Van daaruit worden de kosten voor de kinderen bepaald. Klik hier voor meer informatie over de kinderalimentatie.

Partneralimentatie en kinderalimentatie

De ‘kosten van de kinderen’ worden, na de scheiding, door jullie samen naar draagkracht gedragen. Berekeningen voor zowel de kinder- als de partneralimentatie worden gemaakt op basis van de Tremanormen, dit zijn richtlijnen. Er wordt onder andere rekening gehouden met een vast bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven, inclusief woonlasten en de verplichte zorgverzekering. Kinderalimentatie gaat altijd voor op de partneralimentatie. De hoogte van de bijdrage voor kinderalimentatie kan invloed hebben op de hoogte van de te betalen of te krijgen partneralimentatie. Van groot belang in de berekeningen is te bepalen wat de alimentatiegerechtigde zelf aan inkomen kan verdienen en wat de alimentatieplichtige kan betalen.

Fiscaal

Wanneer iemand partneralimentatie ontvangt is daarover inkomstenbelasting verschuldigd. Voor de ex-partner die partneralimentatie betaalt, is dat betaalde bedrag aftrekbaar voor de belasting. Deze persoonsgebonden aftrekpost is in 2023 beperkt tot 36,93%.

Duur van de alimentatie

Voorop gesteld; je mag in onderling overleg afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Vanaf 2020 zijn de wettelijke regels over de duur van de partneralimentatie veranderd. De maximale duur is korter geworden ten opzichte van voor 2020. Wil je weten wat dit voor jullie situatie betekent? Neem contact op met New Beginnings. Ben je vóór 2020 gescheiden, dan gelden de oude wettelijke regels nog.
Wanneer de alimentatie-ontvanger gaat samenwonen of hertrouwt stopt de alimentatieplicht voor de ander. Meer weten? Klik hier.

Afzien van alimentatie

Steeds vaker hoor ik koppels in scheiding aangeven dat zij geen partneralimentatie willen afspreken.
Zij kunnen financieel prima voor zichzelf zorgen en hebben beiden een betaalde baan. Of ze willen juist financieel ontvlechten en daarbij is een alimentatieverplichting niet wenselijk. Soms zorgt een alimentatieverplichting ervoor dat je niet voldoende aan hypotheek kunt krijgen om een ander huis te kopen of om de ex-partner uit te kunnen kopen. Afzien van partneralimentatie mag gewoon. Een tip van mij: Laat je goed voorlichten en laat het goed vastleggen.

Afkopen partneralimentatie

Zo is het ook mogelijk om partneralimentatie af te kopen als je dit samen afspreekt. De ander ontvangt dan een bedrag ineens. Of je kunt ruilen voor andere vermogensbestanddelen, zoals een deel van de overwaarde van het huis, pensioen of lijfrente. Let op: dit heeft fiscale gevolgen en dit vergt specialistische kennis van zaken. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op of bel 06-22420547.

Alimentatie na samenwonen

Voor scheidende samenwoners is er niets in de wet geregeld. Samenwoners zijn niet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, tenzij zij daarover afspraken hebben gemaakt in een samenlevingscontract of in een convenant. Als dat zo is, dan zal de alimentatie -net als bij ex-gehuwden- fiscaal belast worden bij de ontvanger en aftrekbaar zijn bij de betaler. Afkoop van alimentatie kan ook door samenwoners worden afgesproken. Let op: In dat geval is de afkoopsom belast bij de ontvanger maar niet aftrekbaar bij de betaler.

Tot slot: afspraken over alimentatie

Afspraken over alimentatie, over de hoogte en de duur, over het afzien of afkopen ervan, over afwijken van de richtlijnen en ruilen: het is echt maatwerk! Ik zeg altijd dat je pas weet waarover je afspraken maakt of waar je van afziet, als je weet hoe het in elkaar zit en wat de regels zijn (zowel juridisch als fiscaal). Tijdens het scheidingstraject neem ik jullie mee in de berekeningen en leg ik alle relevante zaken uit.

Wil je dit ook? Klik hier voor het maken van een afspraak of bel met 06-22420547.