Pensioen klinkt vaak nog ver weg. Maar bij een scheiding is het juist goed om toch stil te staan bij het pensioen en hoe je hiermee wilt omgaan.

Als je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvang je AOW. Veel mensen hebben via hun werk pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

In onze wet is geregeld dat dit opgebouwde ouderdomspensioen 50/50 wordt verdeeld, en wel het pensioen wat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd.
Dit wordt pensioenverevening genoemd.
Dit geldt overigens wanneer je getrouwd bent of geregistreerd partners bent. Voor samenwoners geldt dit niet automatisch.

Er mogen andere afspraken over deze pensioenverdeling gemaakt worden; het mag in een andere verhouding verdeeld worden, je mag afspreken dat het pensioen van de ene partner wel wordt verdeeld en van de andere niet. En je mag zelfs afzien van pensioenverevening.

Ook is het mogelijk om pensioen uit te ruilen tegen ander vermogen, bijvoorbeeld het saldo van de spaarrekening of de overwaarde van het huis.
Dit heeft dan wel een fiscaal gevolg, wat uitgebreid zal worden uitgelegd. Zodat je weet wat die gevolgen inhouden. En je kunt afspraken maken om die fiscale gevolgen te neutraliseren.

Wanneer het pensioen verevend wordt, ontvangt de ex-echtgenoot pas diens deel van het pensioen van de ander, wanneer die ander met pensioen gaat.
Als die ex-echtgenoot overleden is of komt te overlijden, dan komt het verevende deel weer terug bij degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Belangrijk is om de afspraken over het pensioen binnen 2 jaar na de scheiding door te geven aan het pensioenfonds/ de pensioenuitvoerder(-s). Dit zorgt ervoor dat het verevende pensioen tezijnertijd rechtstreeks aan jou wordt betaald, in plaats van dat je daarvoor moet aankloppen bij je ex-partner.

Soms vinden mensen het geen prettig idee om “afhankelijk” te zijn/blijven van de ex-partner, nog zo lang na de scheiding. Ook wanneer er sprake is van een groot leeftijdsverschil van de ex-partners, dan kan verevening ongewenste effecten hebben.

Dan is conversie ook een optie. Conversie houdt in dat het recht op pensioen voor de ex-partner wordt omgezet in een zelfstandig pensioenrecht voor die ander. Wat niet afhankelijk is van de pensioendatum van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

De hoogte van de pensioenbedragen, de te verevenen pensioenrechten en eventueel conversie worden in beeld gebracht. Ook het nabestaandenpensioen komt aan bod.

De gevolgen van verevening en eventueel afwijken daarvan, worden toegelicht en jullie wensen worden besproken tijdens het scheidingstraject.
Zo kunnen jullie weloverwogen keuzes maken omtrent het pensioen.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd en de formulieren voor de pensioenuitvoerders worden alvast in orde gemaakt.