Nicole van de Wouw

Het scheidingstraject van a tot z

Het scheidingstraject van a tot z

Ik hoor van iedereen dat ze er als een berg tegenop zien, dat ze geen idee hebben wat ze te wachten staat, om de scheiding te gaan regelen. Soms is er al op internet het een en ander gelezen, soms al besproken met familie, vrienden of collega’s. Het is dan gewoon spannend om met mij aan tafel te gaan zitten, want we kennen elkaar niet.

Het is niet niks om figuurlijk met “de billen bloot” te moeten, bij iemand die je nog niet kent. Vaak zijn er tranen bij zo’n eerste kennismaking, soms is één van de twee boos of teleurgesteld en is bij één van beiden een soort gelatenheid. Allemaal heel normaal.

Zo’n kennismaking is dus juist bedoeld om elkaar te leren kennen en te kijken of er een klik is tussen jullie en mij. Dat is ontzettend belangrijk, want het scheidingstraject is intensief en soms ook gewoon moeilijk. Dan is het belangrijk te weten wat je aan elkaar hebt.

Ik laat mensen hun verhaal doen en ik stel vaak wat vragen om meer duidelijkheid te krijgen. Ik vraag jullie ook of jullie zorgen hebben over bepaalde dingen. En of er al vragen zijn, die ik misschien al kan beantwoorden. Ik zal jullie uitleggen hoe het traject eruit ziet en hoe ik jullie kan begeleiden. Ook vertel ik hoe hoog de kosten zijn van het hele traject.

Deze kennismaking is vrijblijvend en de kosten zijn voor mijn rekening. Ik kom graag bij jullie thuis en dat kan overdag of ’s avonds. Jullie zijn ook welkom bij mij, even afhankelijk wat voor jullie het beste voelt.

Na de kennismaking

Mochten jullie besloten hebben om met mij, als begeleider, de scheiding in te gaan starten we het traject zo snel als jullie dat zelf willen! Jullie bepalen geheel zelf het tempo van jullie scheidingstraject.

Vóór de eerste inhoudelijke afspraak ontvangen jullie van mij een stukkenlijst met daarop, overzichtelijk op een rij, alles wat ik allemaal van jullie nodig heb om jullie situatie goed in kaart te brengen. Denk hierbij aan het huis en hypotheek, jullie inkomenssituatie, maar ook pensioen en gegevens van eventuele bedrijven die in jullie bezit zijn. Als jullie kinderen hebben, vraag ik jullie om een vragenlijst in te vullen,  ter voorbereiding op het ouderschapsplan.

Vaak hoor ik van mensen dat dit alles een flinke, maar ook confronterende klus is. Je begint nu écht aan de scheiding.

Met jullie input inventariseer ik alles en maak ik een vermogensopstelling en kijk ik naar de ingevulde vragenlijst voor het ouderschapsplan. Bij ons eerste gesprek heb ik dus jullie situatie al in beeld. Dat maakt dat ik alles kan overzien voor jullie en meteen kan inspringen op vragen of op voorhand kan aangeven waar de aandachtspunten zitten. Iets wat je zelf vaak nog niet ziet.

We spreken uiteraard samen af welke stappen in het traject eerst worden gezet en welke daarna. Iedere scheiding is anders en vraagt om maatwerk. Afhankelijk van jullie wensen starten we dus met ofwel de financiële kant van de scheiding ofwel het ouderschapsplan voor de kinderen. Soms is er rust als het voor de kinderen allemaal goed is afgesproken. En soms ontstaat er pas rust als er inzicht is of wordt gegeven in de nieuwe financiële situatie en de situatie van het huis bijvoorbeeld.

De begeleiding van jullie scheiding is dus volledig maatwerk. Soms is er slechts advies nodig over één onderwerp, bijvoorbeeld over alimentatie of over het huis. Ook dan kan ik jullie helpen want deeladvies behoort ook zeker tot mijn dienstverlening!

De eerste inhoudelijke afspraak

We spreken met elkaar af of de datums van de gesprekken vooraf ingepland worden of dat we dat per gesprek bepalen. Meestal houd ik 2 weken tussen 2 gesprekken aan, dat is voldoende tijd om voor te bereiden of dingen uit te zoeken als dat nodig is.

Aan het begin van ieder gesprek zal ik vragen hoe het met jullie gaat. Is er iets wat je wilt delen of waar je mee zit? Of zijn er dingen gebeurd of veranderd? Ik vind het belangrijk dat jullie weten dat je alles aan tafel kunt vertellen en dat je het aangeeft als je ergens mee zit. Openheid en eerlijkheid is de basis in alle gesprekken in het hele traject.

We hebben samen afgesproken waarmee we het traject beginnen. Vaak starten we het eerste ‘echte’ gesprek met het bespreken van het overzicht van jullie bezittingen en schulden (jullie vermogen). Wat hebben jullie allemaal en wie wil wat? Wil iemand in de woning blijven wonen? Of een ander huis kopen? Dan heb ik al concreet voor je berekend of dit mogelijk zal zijn. Als hypotheekadviseur weet ik daar alles van en kan ik jullie meteen helderheid geven.

De verdeling van het huis en de hypotheek wordt dus besproken en uitgelegd.

De bankrekeningen, de inboedel, de auto/motor, de caravan, maar ook de levensverzekeringen staan in die vermogensopstelling. Zijn er misschien schenkingen geweest, of erfenissen? Of is er ergens een lening voor afgesloten? Of een auto met private lease? En wanneer er een onderneming is, staat ook deze in de vermogensopstelling. De waardering van een onderneming is specialistisch werk en daar schakelen we, in onderling overleg, een deskundige voor in. Het bedrijf is een specifiek onderwerp waar in een volgend gesprek uitgebreider over zal worden gesproken.

Alle zaken komen aan bod en per onderdeel wordt besproken wat jullie ermee willen doen in het kader van de scheiding. Zo komt al vrij snel duidelijkheid over de gewenste verdeling. En wordt helder wat ieder krijgt en wat dat financieel betekent. Soms blijkt dat jullie graag nog willen nadenken over dat wat uitgelegd is.

Tijdens het volgende gesprek wordt meestal nog gesproken over deze verdeling, zeker als jullie nog hebben willen nadenken. En dan gaan we door naar de alimentatieberekening, of het ouderschapsplan.

De meeste gesprekken duren ongeveer 2 uur. En het is intensief, daarmee bedoel ik dat er veel informatie op je afkomt en dat er ook emoties bij komen kijken. Dit vergt veel energie en dat is de reden dat ik deze gesprekken het liefst overdag met jullie doe. En dat kan ook op zaterdag. 

Het volgende gesprek

Bij het tweede gesprek zijn de meeste mensen al wat meer op hun gemak, je weet al hoe het eerste gesprek ging.

Tijdens dit 2e gesprek blikken we kort terug op wat we de vorige keer hebben besproken. Zijn er beslissingen genomen over openstaande punten of willen jullie het er nu nog over hebben? dan gaan we daarmee aan de slag. De grote lijnen zijn of worden meestal duidelijk en daarom kunnen we ook al de alimentatieberekening doornemen.

Op mijn laptopscherm of op het grote scherm aan de muur (op kantoor), laat ik jullie de berekening zien in mijn alimentatiesoftware. Ik neem jullie stap-voor-stap mee in die berekening. Ik leg aan jullie uit hoe jullie gegevens van inkomens, kinderen en woonsituatie zijn ingevuld. En hoe de normen voor alimentatieberekening in elkaar zitten (tremanormen) en wat deze voor jullie situatie betekenen. De uitkomsten ervan zijn de bedragen aan kinder- en/of partneralimentatie.

Bij co-ouderschap werkt het meestal wat anders uit dan bij een traditionele zorgverdeling. Maar daarover zo meteen meer.

Ik vind het belangrijk dat jullie dit zien en uitgelegd krijgen, zodat je weet hoe het werkt. En weet dat je hiervan mag afwijken, in onderling overleg. Soms hebben ouders al ideeën over de verdeling van de kosten van de kinderen, en dan neem ik dat zeker mee in de berekening en alle uitleg.

Ik leg jullie ook uit wat je besteedbaar inkomen wordt, na de scheiding. Want dat is voor de meesten nog niet duidelijk en geeft vaak zorgen. Ik houd rekening met belastingteruggave en toeslagen, deze worden heel nauwkeurig berekend en in beeld gebracht. Zodra dit helder is ontstaat er vaak rust, omdat je weet wat je straks te besteden hebt. En misschien besef je dat je meer moet gaan werken, omdat er geld tekort zal zijn. Dat is niet leuk, maar wel realiteit.

En de gesprekken die daarop volgen

Na de eerste gesprekken is vaak in grote lijnen duidelijk wat jullie hebben afgesproken over het huis en hypotheek en de verdeling van de andere bezittingen, zoals het spaargeld, de meubels en de auto. Soms is ook de alimentatie al uitgebreid aan bod gekomen. Tijdens het volgende gesprek komt het ouderschapsplan aan bod.

Ook al eindigt je relatie en gaat je eigen leven verder, los van elkaar; jullie zijn en blijven altijd met elkaar verbonden doordat jullie ouders zijn van één of meer kinderen.

Het loslaten van je relatie en elkaar, als partners en geliefden, en je leven samen is een emotioneel proces. Dit had je niet gewild, toen jullie je leven samen begonnen. Alleen als je je relatie goed afhecht, kun je als ouders verder. En kun je je kinderen laten zien dat jullie -als gescheiden ouders- echt het beste willen voor hen.

Jullie gaan afspraken maken over het ouderschap na de scheiding en ik begeleid jullie daarbij.

Hoe komt de zorgverdeling voor de kinderen eruit te zien of kiezen jullie voor co-ouderschap? bij wie gaan de kinderen wonen? Wanneer is het wisselmoment en hoe wil je dat voor de kinderen zo goed mogelijk laten verlopen? hoe ga je om met de verdeling van de schoolvakanties en feestdagen? Denk ook aan contacten met school, gezamenlijke activiteiten, schoolkeuze, contacten met familie, verhuizen, nieuwe partners…

En de financiële afspraken over de kosten van de kinderen zijn een groot onderwerp, wat vaak samen behandeld wordt met de partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie. Bij een ‘standaard’ zorgverdeling pakken die financiële afspraken iets anders uit, dan bij co-ouderschap. Dit thema wordt ook heel zorgvuldig aangepakt en uitgebreid aan jullie uitgelegd. Als de basis goed is, voorkom je dat er gedoe over ontstaat.

Het verloop van het scheidingstraject

Het scheidingstraject is in volle gang. Al meerdere gesprekken zijn gevoerd. Van ieder gesprek maak ik een verslag voor jullie (en voor mijzelf). Je krijgt tijdens de gesprekken zoveel informatie te verwerken dat deze verslagen houvast geven, en voor mij ook. Je kunt het rustig nalezen en vragen stellen als iets niet duidelijk is. Ook worden op deze manier door jullie gemaakte afspraken tussentijds al vastgelegd.

In deze fase van het traject bespreek ik met jullie de wettelijke regeling voor de pensioenverdeling en wat dit voor jullie situatie betekent.

Het zijn in feite 2 onderwerpen: Oudedagspensioen en Partnerpensioen/nabestaandenpensioen.

Volgens de Wet Verdeling Pensioenrechten bij Scheiding wordt het oudedagspensioen -wat tijdens het huwelijk is opgebouwd- 50/50 verdeeld. Het nabestaandenpensioen (pensioen voor de partner, bij overlijden van degene die het pensioen opbouwt) wat tot de pensioendatum is opgebouwd is voor de ex-partner. Weet dat je hierover andere afspraken mag maken; een andere verdeling dan 50/50 en er mag vanaf gezien worden. Ook is conversie mogelijk.

Pensioen vertegenwoordigt vaak een flink kapitaal, wat financiële impact heeft in de toekomst. Ook al lijkt het nog ver weg, dat betekent niet dat het daarom minder belangrijk is. Ik besteed altijd ruim aandacht aan dit thema en maak inzichtelijk wat afspraken voor jullie betekenen.

Laatste -maar niet minder belangrijke- zaken te bespreken

Tijdens het scheidingstraject worden gemiddeld 5 gesprekken gevoerd, over de inhoudelijke dingen. Over jullie bezittingen en schulden, het huis en de hypotheek, de zorgverdeling voor de kinderen en het ouderschapsplan, de verdeling van de kosten in de vorm van kinderalimentatie of co-ouderschap, partneralimentatie, indien van toepassing de wensen en bedoelingen met het bedrijf, levensverzekeringen, uitleg en advies over de verdeling van pensioenen.

Ook heb ik jullie financiële situatie ná de scheiding in beeld gebracht, zodat je weet waar je aan toe bent.

Voor degene die in de woning wil blijven, heb ik berekend of dat dat financieel kan en hoe de maandlasten worden. Voor degene die verhuist, heb ik de hypotheekmogelijkheden berekend en uitgelegd. Misschien moet je op zoek naar een huurwoning, ik kijk met jullie mee.

We bespreken ook de lopende verzekeringen en wat je daarmee het beste kunt doen.

En ik leg jullie uit hoe het zit wanneer één van jullie zou overlijden, na de scheiding. Het wettelijk erfrecht bepaalt dat je kinderen je erfgenamen zijn. Wanneer je hertrouwt (of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat) dan wordt de nieuwe echtgenoot/echtgenote ook erfgenaam.

En als je nog jonge kinderen hebt, weet dan dat de andere ouder (inmiddels je ex) zeggenschap krijgt over datgene wat de kinderen van jou erven. Het wettelijk erfrecht is van toepassing, tenzij je een testament afsluit.

Wil je bepaalde dingen anders regelen voor je kinderen als je er niet meer bent, dan kun je dat dus in een testament regelen. Een testament is altijd aan te raden, omdat je daarin je wensen kunt vastleggen. Een testament is persoonlijk en gaat boven het wettelijk erfrecht. Ieder zal dit dus voor zichzelf moeten beslissen en ook voor zichzelf moeten regelen, indien gewenst.

Ik leg het jullie allemaal uit, maar ik verwijs je daarvoor toch naar een goede notaris. Want de notaris kan jullie daarover het beste advies geven.

Tot slot; vastlegging en afronding

Het einde van het scheidingstraject komt nu echt in zicht. Wanneer alle inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd en jullie hebben over alles afspraken gemaakt, dan worden deze door mij beschreven in het scheidingsconvenant. Ook het ouderschapsplan is hiervan onderdeel.
Ik vraag jullie om dit juridische document door te lezen. Indien gewenst nemen we het ook nog samen door en vervolgens gaan jullie het convenant ondertekenen, tijdens onze laatste afspraak.

Als alle stukken ondertekend zijn, draag ik het dossier over aan de advocaat.
De advocaat belt jullie op en bespreekt of dat wat in het convenant staat is, wat jullie hebben bedoeld en afgesproken, en of alles duidelijk is.
Daarna dient zij het gezamenlijke verzoek tot scheiding in bij de rechtbank. Alles gaat schriftelijk, je hoeft dus niet zelf naar de rechtbank te komen.
Als jullie kinderen hebben ouder dan 12 jaar, dan zal door de rechter een kindverklaring worden gevraagd.

De rechter spreekt de scheiding uit in een vonnis en stuurt dit naar de advocaat. Nu de scheiding is uitgesproken, moet deze nog worden ingeschreven bij de gemeente waar jullie ooit getrouwd zijn. Hiervoor vraagt de advocaat jullie eerst een akte van berusting te ondertekenen, waarmee je verklaart dat je berust in de uitspraak van de rechter.

Nadat de advocaat dit alles heeft ingediend bij de gemeente en de scheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand, is de scheiding rond.

Ons traject is hiermee afgerond. Ik bied jullie altijd een laatste gesprek aan, om na een tijdje te evalueren hoe het met jullie en de kinderen gaat. Het is niet verplicht en niet iedereen maakt hiervan gebruik, maar deze nazorg vind ik persoonlijk erg belangrijk.

Ik gun iedereen een goede scheidingsbegeleider, die alles in huis heeft om de scheiding tot een goed einde te brengen, zowel op het gebied van kennis en kunde, als persoonlijk.

Wil jij weten wat ik voor jullie kan betekenen, neem dan contact met mij op.

Ook als je vragen hebt over je scheiding of een second opinion zou willen, advies nodig hebt over je hypotheek/verdeling van het vermogen/pensioenen etc. ik sta je graag bij met raad en daad. We maken dan op korte termijn een afspraak!

Nicole van de Wouw CFP RFEA

New Beginnings

www.new-beginnings.nl

nicole@new-beginnings.nl